Rekrutacja na rok szkolny 2021/22 do klasy 1 została zakończona.

DO KLASY 1

Regulamin rekrutacji do klasy 1

Terminy rekrutacji na rok szkolny 2021/22

Dokumenty do pobrania:

Podanie

Kwestionariusz

Oświadczenie woli pdf

Oświadczenie woli docx

Szkoła nie wymaga zaświadczenia o nadaniu nr PESEL

DO KLASY 6
NA ROK SZKOLNY 2021/22

Istnieje możliwość utworzenia od 1 września 2021 r. oddziału klasy 6.

Warunkiem koniecznym podjęcia decyzji o otwarciu klasy jest złożenie do 19 marca 2021 r. dokumentów aplikacyjnych (podanie, kwestionariusz) przez minimum 16-stu kandydatów.

Kandydat wraz z podaniem dostarcza ksero lub skan świadectwa klasy 4 oraz wykaz ocen śródrocznych uzyskanych w klasie 5.
W procesie rekrutacyjnym bierze się pod uwagę kolejność zgłoszeń oraz ocenę zachowania (minimum bardzo dobre).
Max. liczba uczniów w klasie to 26 osób.
Od klasy 6 prowadzimy nauczanie drugiego obowiązkowego języka obcego (j. niemiecki lub j. francuski do wyboru).